voor het beste RESULTAAT

Trainen met Passie

TRAINER

Het in organisaties mensen inwerken, “ dingen”  bijbrengen doe ik al vanaf de 70’er jaren.

Het “sturen”  van mensen heeft

er altijd al ingezeten. Er zijn

mensen die niet van

verantwoording houden, er zelfs

bang voor zijn. Ik heb er altijd

voldoening uitgehaald om mensen

te zien groeien en daardoor

succesvol te zien worden. In de

organisaties draagt dit dan ook

nog bij aan het positieve resultaat

en aan een goede sfeer. Het mooiste resultaat heb ik behaald door mensen met een werkstraf, die onbetaald hun werk moeten doen, zo te motiveren, dat ze dit heel fanatiek en met plezier doen. Dit doe ik door heel simpel de gevoelige snaar bij ieder persoon op te zoeken. En zo werkt het ook met (interactief) trainen.

.

Maatwerk in trainingen

.

Ieder persoon is een individu, met een eigen karakter en een eigen wil.

Ieder persoon vraagt dus ook om een aparte aanpak. Bij de ontwikkeling van de trainingen wordt dit ook zo dicht mogelijk benaderd door gebruik te maken van bewezen modules, aangevuld met een aanpak gericht op                                het doel in combinatie met een aanpak gericht op                                            personen. Dit doen we ook door tijdens de training een                                  interactie op gang te brengen waarbij we iedere persoon er                      op zijn best uit laten komen.

                          Aktie, humor, bewustwoording en leren zijn natuurlijk belangrijk tijdens een training, maar

het geleerde borgen in de praktijk is nog

belangrijker, dus ook dat krijgt zijn aandacht.

..

Nieuwsgierig? 

.

Voor info over een maatwerktraining belt of mailt U:   

   

Ed Scheltens 06 180 69448 of 0049 2837 6636100,


mail:  ed@hetinnovatievedenken.nl


Klik ook eens door voor:   2 leiderschapsmodellen waar je wat van leert.